Tour Sơn Trà

Thời gian: 01 Ngày

Phương tiện: Ô tô - Ca nô - Tàu

Giá: 550,000 VNĐ

Thời gian: 01 Ngày

Phương tiện: Ô tô

Giá: 600,000 VNĐ