Tour thánh địa Mỹ Sơn

Thời gian: 01 ngày

Phương tiện: Ô tô

Giá: 650,000 VNĐ